Offre de stage: Chambre des Députés

D’Représentante vun der Chambre des Députés auprès des institutions européennes zu Bréissel huet e Bureau am Europaparlament a sicht do en/eng Stagiaire fir mindestens 2 Méint.

Dem Stagiaire Hauptaufgaben wieren:

  • Redaktioun vun Rapports vu Reuniounen op franséisch
  • Redaktioun vu klengen Artikelen iwwer wichteg EU-Dossiers op franséisch
  • Begleeden/Ersetzen vun der Représentante a Reuniounen
  • Correspondance via E-mail

D’Kandidaturen sollten un de Service Ressources humaines vun der Chambre des Députés geschéckt ginn. 

1605522158702