Facebook

Léif Studenten,

An der Chrëschtvakanz ass et erëm souwäit, d’Studente sinn erëm zu Lëtzebuerg an dofir organiséiert d’ACEL a Kooperatioun mat der LASEL den Tournoi de Noël. Heibäi trieden zwee Deeg laang an dréi verschidde Sportaarten, d’Studentencerclë géinteneen un.

Wei gewinnt gëtt erëm op zwee verschidden Datume gespillt:
– 27. Dezember gëtt Basket a Volleyball gespillt
– 28. Dezember ass da Fussball ugesot

Dat Ganzt fënnt wéi déi Jore virdrunner um Campus Geesseknäppchen statt an fir Iessen a Gedrénks wäert och dëst Joer erëm gesuergt sinn. All Lëtzebuerger Student dee hei matmaache well, soll sech beim Studentencercele vu senger Studentestad (https://acel.lu/cercles) mëllen, well nëmmen dee kann d’Equipe bei der LASEL umellen.

Mer freeën eis iwwert all Presence, sief et als Sportler oder als Visiteur. Also kommt laanscht a verbréng zwee flotter Deeg mat eis zesummen.